ROZWÓD Z ORZEKANIEM WINY

Rozwód z orzekaniem o winie

Właściwość sądu

Rozwód z orzekaniem o winie przeprowadzany jest przed Sądem Okręgowym, w okręgu które ostatnie miejsce zamieszkania mieli małżonkowie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze zamiekszuje. W innym przypadku powództwo o rozwód z orzekaniem o winie wytacza się przed sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej a jeżeli i takiego miejsca nie można ustalić powództwo o rozwód z orzeczeniem o winie wytacza się przed sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

Właściwość sądu jest więc taka sama jak w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Co możemy dla Ciebie zrobić:

Nasi radcowie prawni specjalizują się w przygotowywaniu pozwów oraz prowadzeniu spraw o rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka. Przeprowadzamy analizę kosztów, tak aby w sposób miarodajny ustalić alimenty na dzieci stron lub zobowiązania alimentacyjne pozwanego, jeżeli jego reprezentujemy. Występujemy również o alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

 • Analiza

  Przeanalizujemy Twoją sprawę rozwodu z orzeczeniem winy, zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym.

 • Wsparcie

  Nasz zespoł wesprze Cię zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym w sprawach o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka.

 • Informowanie

  Będziemy Cię informować o stanie zaawansowania Twojej sprawy o rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka.

Przeczytaj również:

W artykule tym przeczytasz czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i czym różni się on od rozwodu bez orzeczenia winy.
Przejdź do: Rozwód z orzeczeniem winy

Kiedy i w jakiej sytuacji można żądać zasądzenia aliemtów na dzieci. Czy do alimentów powinno się wliczać świadczenie 500+ ? Co wpływa na wysokość alimentów. O tym przeczytasz w niniejszym artykule dotyczącym alimentów na dzieci stron.

Czym jest władza rodzicielska i jaki ma wpływ na codzienne funkcjonowanie rodziców z dzieckiem. Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica a kiedy taką władzę ogranicznyć.

W jakim przypadku małżonek możę żądać zasądzenia alimentów na siebie. Jakie mogą być podstawy takiego żądania ?

Ile kosztuje rozwód ?

Jeżeli nie rozwód to co ?

Nie każdy konflikt, czy wygaśnięcie uczyć musi zakończyć się rozwodem. Polskie prawo przewiduje również opcję separacji

 • Separacja powoduje, że ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami
 • Nie ma skutków rozwodu
 • Jej celem jest ustanowienie dodatkowego czasu, aby małżonkowie przeanalizowali swoje decyzje
 • Separacja prawna, nie jest sparacją faktyczną.