ALIMENTY NA MAŁŻONKA

ALIMENTY NA MAŁŻONKA

Świadczenie alimentacyjne rozwiedzionego małżonka na rzecz drugiego, stanowi swoistą kontynuację obowiązku wynikającego z zawarcia małżeństwa, polegającego na wzajemnej pomocy materialnej współmałżonków. Te same zasady przyznawania świadczenia alimentacyjnego mają zastosowanie w sytuacji unieważnienia małżeństwa.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków, jedynie niewinny małżonek może żądać świadczenia alimentacyjnego na swoje utrzymanie. Małżonek uznany za niewinnego rozkładowi pożycia nie musi się wówczas znajdować w niedostatku, a jedynie wykazać że rozwód wpływa wyraźnie niekorzystnie na jego sytuację materialną. Wynika to z konieczności zachowania jednakowej stopy życiowej, wedle której nawet po rozwodzie sytuacja życiowa byłych małżonków powinna zostać na porównywalnym poziomie. Tak przyznane świadczenie alimentacyjne ustaje dopiero wówczas, gdy niewinny małżonek zdecyduje się zawrzeć nowy związek małżeński.

Małżonek, który nie zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa, również może domagać się przyznania mu świadczenia alimentacyjnego. Możliwe jest to jedynie gdy jego sytuacja materialna jest trudna i żyje on w niedostatku. Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy człowiek nie jest w stanie sam zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, które pozwalają mu na standardowo przyjęte bytowanie.

Gdy do świadczenia alimentacyjnego zobowiązany jest małżonek, który nie jest winny rozpadowi małżeństwa, wówczas obowiązek płacenia alimentów na byłego małżonka wygasa po upływie 5 lat od rozwodu lub wcześniej, gdy były małżonek zawrze nowy związek małżeński. Warto zaznaczyć, że wskazany w ustawie termin 5 lat może w wyjątkowych okolicznościach zostać wydłużony przez sąd.

Co możemy dla Ciebie zrobić:

Nasi radcowie prawni specjalizują się w przygotowywaniu pozwów oraz prowadzeniu spraw o rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka, sprawach alimentacyjnych i rodzinnych. Przeprowadzamy analizę kosztów, tak aby w sposób miarodajny ustalić alimenty na dzieci stron lub zobowiązania alimentacyjne pozwanego, jeżeli jego reprezentujemy. Występujemy również o alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

 • Analiza

  Przeanalizujemy Twoją sprawę rozwodu z orzeczeniem winy, zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym.

 • Wsparcie

  Nasz zespoł wesprze Cię zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym w sprawach o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka.

 • Informowanie

  Będziemy Cię informować o stanie zaawansowania Twojej sprawy o rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka.

Przeczytaj również:

W artykule tym przeczytasz czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i czym różni się on od rozwodu bez orzeczenia winy.
Przejdź do: Rozwód z orzeczeniem winy

Kiedy i w jakiej sytuacji można żądać zasądzenia aliemtów na dzieci. Czy do alimentów powinno się wliczać świadczenie 500+ ? Co wpływa na wysokość alimentów. O tym przeczytasz w niniejszym artykule dotyczącym alimentów na dzieci stron.

Czym jest władza rodzicielska i jaki ma wpływ na codzienne funkcjonowanie rodziców z dzieckiem. Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica a kiedy taką władzę ogranicznyć.

W jakim przypadku małżonek możę żądać zasądzenia alimentów na siebie. Jakie mogą być podstawy takiego żądania ?

Ile kosztuje rozwód ?

Jeżeli nie rozwód to co ?

Nie każdy konflikt, czy wygaśnięcie uczyć musi zakończyć się rozwodem. Polskie prawo przewiduje również opcję separacji

 • Separacja powoduje, że ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami
 • Nie ma skutków rozwodu
 • Jej celem jest ustanowienie dodatkowego czasu, aby małżonkowie przeanalizowali swoje decyzje
 • Separacja prawna, nie jest sparacją faktyczną.